Kirkens studiedage forår 2017

REFORMATIONEN - 500 år

Kirkens studiedage 2017 markerer 500 året for Reformationen med 4 foredrag om Luthers betydning dengang og nu.

Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup, Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne. Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.

 

Prisen er 25,- kr. for et foredrag eller 75,- kr., hvis man deltager alle 4 gange. Betaling finder sted, når man møder op. I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

BEFRIET TIL ANSVAR

Lørdag den 21. januar 2017

kl. 9.30-12.00

 

Astrup Sognegård

Østergårdsvej  221 A, 8355 Solbjerg

Prof. dr. theol. Svend Andersen

BEFRIET TIL ANSVAR

Kristendom og menneskeliv i luthersk perspektiv

For Luther er kristen tro en befrielse fra de magter, der ødelægger livet – og som vi selv ødelægger livet med. Men det befriede menneske har øje for andre end sig selv: Den kristne ser næsten. Et kristenmenneske er bevidst om sit ansvar for andre. Det ansvarlige liv udspiller sig i den almindelige verden: I ægteskab, politik, erhverv osv. Foredraget gør rede for grundtrækkene i Luthers forståelse af kristendommen med særlig vægt på hans etik.

FRA BEFRIELSE TIL BESÆTTELSE

Lørdag den 4. februar 2017
kl. 9.30- 12.00

 

Tiset Sognehus

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Lektor Carsten Bach-Nielsen:

FRA BEFRIELSE TIL BESÆTTELSE

Reformationsfejringer gennem 400 år

I 1617 fejrede man hundredåret for befrielsen fra pavedømmets tunge ufriheds åg. Det skete ved massive takkegudstjenester for reformationen. Siden ændrede festerne karakter til en selvforherligelse af det protestantiske. I 1883 ved Luthers firehundredårs fødselsdag nåede denne tendens sit højdepunkt. Man blev mere og mere besat af Luther, men der var ydre fjender, ikke mindst Tyskland - og det var et spørgsmål om at danne et bolværk mod magten sydfra - at definere den danske lutherdom. Det skete i 1936, men hvad gør vi nu? Hvad fejrer vi egentlig, når vi mindes reformationens første 500 år?


FRA LUTHER TIL KONKURRENCESTATEN

Lørdag den 4. marts 2017
kl. 9.30 – 12.00

Mårslet Sognehus

Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Prof. dr. phil.  Jørn Henrik Petersen:

FRA LUTHER TIL KONKURRENCESTATEN

Den lutherske arv som afgørende for velfærdssamfundet.

 

Luthers tanker om ’kærlighedens gerninger’ rettet mod næsten blev i velfærdsstatens periode taget op af Erling Olsen og Svend Auken. På det grundlag præsenteres elementer af den socialdemokratiske ”civilreligion”, og oplægget handler om, hvorvidt Luthers, Olsens og Aukens tanker kan forenes. Svaret følger i en tanke om velfærdsstaten som næstekærlighedens surrogat. Den er stærkt inspireret af den nu afdøde teolog Knud Løgstrup. Velfærdsstatens værdigrundlag sammenlignes med det, der præger den stedfindende bevægelse mod konkurrencestaten – begge set i et luthersk perspektiv.

ER GUD SÅ FAST EN BORG?

Lørdag den 25. marts 2017
kl. 9.30 – 12.00

Tranbjerg Sognegård

Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J

Forfatter, PHD. Iben Krogsdal:

 

ER GUD SÅ FAST EN BORG?
I anledning af reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et nyt lys på Luthers tanker og salmer. Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad kan Luther sige moderne mennesker - hvis han stadig kan sige os noget?

Iben Krogsdal har nydigtet alle Luthers salmer i Den Danske Salmebog. Hun vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer - og med at give Luther krop i nye tekster og noveller. Undervejs i foredraget skal vi synge nydigtede luthersalmer, og der vil blive tid til diskussion.

Kalender:

Ingen begivenheder fundet.