KIRKERNES STUDIEDAGE

Temaet for Kirkernes studiedage 2019 er "Folkelighed og dannelse".

Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.

Sæt allerede nu X i kalenderen!

Nærmere omtale indsættes senere her på hjemmesiden og i kirkebladet for januar.

Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.

Prisen er 25,- kr. for et foredrag eller 75,- kr., hvis man deltager alle 4 gange.

Betaling finder sted, når man møder op. I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

Kalender:

26jan kl. 09:30

Kirkernes studiedage 2019

Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221, 8355 Solbjerg

Mette Bock, kultur- og …

26jan kl. 09:30
23feb kl. 09:30

Kirkernes Studiedage 2019

Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Simon Axø, forstander på Testrup …

23feb kl. 09:30
09mar kl. 09:30

Kirkernes studiedage 2019

Tiset Sognehus, Gl. Horsensve 77, 8355 Solbjerg

Doris Ottesen, fortæller og …

09mar kl. 09:30
23mar kl. 09:30

Kirkernes studiedage 2019

Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J

Hans Henrik Hjermitslev, idé- …

23mar kl. 09:30