KIRKERNES STUDIEDAGE

Temaet for Kirkernes studiedage 2019 er "Folkelighed og dannelse".

Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.

Sæt allerede nu X i kalenderen!

Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.

Prisen er 25,- kr. for et foredrag eller 75,- kr., hvis man deltager alle 4 gange.

Betaling finder sted, når man møder op. I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

Mårslet Sognehus
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet


Lørdag den 23. februar 2019:

Simon Axø
forstander på Testrup Højskole

”Nysgerrighedens dannelseskraft”

 Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi er
nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod en viden
eller erkendelse, som vi ikke ønsker for personlig vindings skyld, men
fordi vi føler os draget mod noget vi vil blive klogere på. Nysgerrigheden
kan ikke skabes eller bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af
verden. Når vi er nysgerrige, er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår intuitivt, at vi ikke er
alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.”

Tiset Sognegård
Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Lørdag den 9. marts 2019:

Doris Ottesen,
forfatter, fortæller og tidligere præst

Hvorfor læser vi?

-om skønlitteraturens betydning for den folkelige læring og dannelse.

 

Gennem eksempler fra såvel nyere som klassisk skønlitteratur vil den gode histories muligheder for både at vække genkendelse og åbne for nye erkendelser hos læseren blive belyst og diskuteret. Og følgende spørgsmål vil blive stillet og forsøgt besvaret: Hvad skyldes det, at den fiktive historie ofte kan bringe os større forståelse af vanskelige livssitua-tioner, end den faktiske virkelig-hedsbeskrivelse?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranbjerg Sognegård
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Lørdag den 23. marts 2019:

Hans Henrik Hjermitslev
lektor og ph.d., Pædagoguddannelsen i Aabenraa

 

Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag.

Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding i 1844, har de danske højskoler stået i spændingsfeltet mellem dannelse og uddannelse, mellem livsoplysning og nyttige kundskaber. I dette foredrag vil vi se på højskolernes dobbelte rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitutioner og diskutere hvilken betydning de har i dag, hvor snævre ­­nytteh­­ensyn og erhvervs-mæssig kompetenceudvikling rider uddannelsessystemet som en mare.

Kalender:

23feb kl. 09:30

Kirkernes Studiedage 2019

Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Simon Axø, forstander på Testrup …

23feb kl. 09:30
09mar kl. 09:30

Kirkernes studiedage 2019

Tiset Sognehus, Gl. Horsensve 77, 8355 Solbjerg

Doris Ottesen, fortæller og …

09mar kl. 09:30
23mar kl. 09:30

Kirkernes studiedage 2019

Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J

Hans Henrik Hjermitslev, idé- …

23mar kl. 09:30