MORGENVANDRING OG -SANG

Torsdag den 29/8 kl. 8.45 (i kirken kl. 9.30)

Har du lyst til at begynde dagen med en smuk gåtur gennem skoven sammen med andre? Og har du lyst til at lytte til et stykke musik på klaver og bas, til at synge og høre om det, som er morgenes tema - så kom og vær med til morgenvandring og morgensang.

Mødested er P-pladsen ved hundeskoven kl. 8.45. Derfra går turen gennem skoven til Tiset Kirke, hvor der er morgensang kl. 9.30. (Har du ikke mod på gåturen, kan du bare møde op i kirken kl. 9.30)

Efter morgensangen er der kaffe i kirkens våbenhus.

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFROKOST

Søndag den 29. september holder vi høstgudstjeneste i Tiset Kirke kl. 10.00 med efterfølgende frokost i sognehuset .

Kirken er smukt pyntet med efterårets blomster og kirkens kor medvirker.

Efter høstgudstjenesten er alle meget velkomne til  høstfrokost, fællessang og samvær i sognehuset ved præstegården.

Undervejs vil menighedsrådet fortælle om arbejdet omkring vores sogn og kirke.

 

Pris for frokost 50,- kr.

Tilmelding til frokosten gerne inden den 24/9 på mail jrc@km.dk eller tlf. 86 92 73 30.

Kirkebilen kører.

Venlig hilsen   

Menighedsrådet

VISIONSMØDE

Det årlige visionsmøde, hvor kirkens og sognets liv kan drøftes er lagt sammen med høstfrokosten søndag den 29. september kl. 11.30 i sognehuset, Gl. Horsensvej 77.

Her vil menighedsrådet kort fortælle om arbejdet i sognet.  

Venlig hilsen menighedsrådet

Syng dansk

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19:30 i Sognehuset.

I forbindelse med oktobers Syng Dansk arrangementer, indbyder vi alle il en hyggelig aften med fællessang i sognehuset.

Denne aften er de især fra Højskolesangbogen, vi synger. Programmet lægger vi i fællesskab undervejs, og kirkens organist Jan Ole Christiansen akkompagnerer ved klaveret.

Der serveres te, kaffe og kage. Pris 25,- kr.

Arragement kalender:

29aug kl. 08:45

Morgenvandring og -sang

Klik her for mere information.

29aug kl. 08:45
31okt kl. 19:30

SYNG DANSK

Tiset Sognehus, Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

 

 

31okt kl. 19:30