Du er her: 

Gudstjeneste og varme hveder

Torsdag den 16/5.2019 kl. 19:30

Vi holder gudstjeneste aftenen før Bededag og spiser efterfølgende varme hveder i Sognehuset. For dem, som har lyst til at gå aftenturen til kirken ad stien gennem skoven, er det muligt at parkere ved præstegården.

Meget gerne tilmelding til arrangementet i Sognehuset inden den 10/5.2019 til Anna Johnsen e.mail: anna.johnsen@mail.dk

 

 

Morgenvandring og -sang i Tiset Kirke

Torsdag den 6/6.2019 kl. 8:45/9:30

På denne juni morgen vil vi gerne indbyde alle, som har tid og lyst til morgenvandring og morgensang.

Vi mødes på p-pladsen ved hundeskoven og går den skønne tur gennem Solbjerg skov til Tiset Kirke.

I kirken er der fællessange, musik på klaver og kontrabas og ord som binder morgenens tema sammen. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset. Synes man, at gåturen fra Solbjerg bliver for lang, er man meget velkommen til at springe den over og møde op ved kirken kl. 9:30 for at synge med.

Mødested: Kl. 8:45 ved hundeskovens p-plads eller kl. 9:30 ved Tiset Kirke.

 

 

FÆLLES GUDSTJENESTER MED MÅRSLET

Fra midt i maj 2018 og frem til ultimo marts 2019 skal Mårslet Kirke gennemgå en større indvendig renovering, og kirken vil derfor være lukket!

Det betyder, at menigheden i Mårslet ind imellem vil benytte Tiset kirke til kirkelige handlinger, og der vil også være enkelte søndage, hvor søndagsgudstjenesten vil være fælles for de to sogne. Da Mårslet og Tiset sogne i en periode på knap 10 år delte præst, er der knyttet forbindelser mellem de to sogne.

I Tiset glæder vi os over, at kunne lægge kirke tll i det kommende halve år.

11apr kl. 17:00

Børnegudstjeneste og fællesspisning

Børnegudstjeneste i kirken og efterfælgende fællesspisning i Sognehuset.

Meld jer …

11apr kl. 17:00
16maj kl. 19:30

Gudstjeneste og varme hveder

Tiset Kirke, Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg

 

 

16maj kl. 19:30
06jun kl. 08:45

Morgenvandring og -sang i Tiset Kirke

Tiset Kirke, Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg

06jun kl. 08:45