Praktiske oplysninger

Tiset Kirkes hjemmeside: www.tisetkirke.dk

Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg
Tlf.: 86-927330, E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)

Organist: Jan Ole Christiansen
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
Tlf.: 86-272731

Graver, kirketjener og ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret, Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
Tlf.: 86-927441, E-mail: tisetkirke@mail.dk

Kordegn: Henny Margrethe Bauning
træffes torsdag mellem kl. 9-13.
Tlf.: 86-927330, E-mail: HMB@KM.DK

Menighedsrådsformand: Gunhild Budde
Vestervangsparken 10, 8355 Solbjerg
Tlf.: 2341-6965, E-mail: gunhildbudde@gmail.com

Kirkekasserer: Ann-Berit Birch
Solbjerg Hovedgade 85A, 8355 Solbjerg
Tlf.: 2873-2462, E-mail: ann-berit_birch@hotmail.com