Sognepræst

Jette Rosenberg Christiansen

Tiset præstegård

Gl. Horsensvej 77

8355 Solbjerg 

Mail: JRC@KM.dk

Tlf.
 86 92 73 30

Mandag er fridag

PRAKTIKANT

I ugerne 10 og 11, 20 og 21 er cand. theol. Marie Sigaard Andersen i præstepraktik, som en del af hendes uddannelse på Pastoralseminariet.

Marie skal som en del af praktikken prædike ved gudstjenesten søndag, den 12. marts 2017.

Jette R. Christiansen


Graver og kirketjener

Anders Nyløkke Jørgensen

Graverkontoret

Ravnholtvej 2

8355 Solbjerg

Tlf.: 86 92 74 41

Mail: tisetkirke@mail.dk


Gravermedhjælper

Gitte Frengler

Kordegn

Henny Margrethe Bauning

Træffes: Torsdag mellem kl. 9.00-13.00

Tlf: 86 92 73 30

HMB@km.dk


Organist

Jan Ole Christiansen

Mail: janolechr@gmail.com

Tlf.: 25 53 27 31

 


Kirkesanger

Henriette Jensen

Mail: henriette.jen@gmail.com


Kirke- og kulturmedarbejder

Anna Johnsen

Mail: anna.johnsen@mail.dk