NYT MENIGHEDSRÅD

Første søndag i advent trådte et nyt menighedsråd i funktion. Det nye menighedsråd holdt konstituerende møde den 15. november 2018. Medlemmer af menighedsrådet i Tiset sogn er nu:

Freddy Alberg, formand

Svend Erik Pedersen, næstformand

Thorkild Boier, kirkeværge

Karen Astrup, kasserer

Kirsten Frisgaard, kontaktperson

Pia Samsing

Gunner Christensen

 

Samtidig trådte det menighedsråd tilbage, som har siddet de seneste to år. En stor tak skal lyde for alt det gode arbejde, der er blevet leveret til gavn og glæde for Tiset Kirke og sogn.

 

Jette R. Christiansen

Tiset Menighedsråd 2018-2020

Formand

Freddy Alberg
Fastrupvej 35
Fastrup pr.
8355 Solbjerg

Mobil: 4025 4080

E-mail: freddy@alberg.dk

Næstformand

Svend Erik Pedersen
Ravnholtvej 77
8310 Tranbjerg J

Tlf.: 86 294081

Mobil: 4042 0258

Kontaktperson:

Kirsten Frisgaard
Solbjerg Hedevej 28
8355 Solbjerg

Tlf.: 86 926355

Mobil: 2163 6303

Kirkekasserer:

Karen Astrup
Gl. Horsensvej 68
8355 Solbjerg

Tlf.: 86 927940

Mobil: 4021 7903

E-mail: ka@akbyg.dk


Menighedsrådsmedlem:

Pia Samsing
Tisetvej 74
8320 Mårslet

Mobil: 2821 8924

Menighedsrådsmedlem, kirkeværge:

Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29
Tiset pr.
8355 Solbjerg

Mobil: 4063 0260

E-mail: thorkildboier@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Gunner Christensen
Hovvejen 41
8361 Hasselager

Mobil: 2228 5594  

Født medlem af menighedsrådet

Sognepræst Jette R. Christiansen
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg

Tlf.: 86-927330

E-mail: jrc@km.dk