Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 - kl. 21.30 i Tiset Sognehus, Gl. Horsensvej 77, Tiset pr. Solbjerg

Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Forud for mødet kan dagsorden ses her på kirkens hjemmeside, hvor referatet også efterfølgende kan læses. 

Man er velkommen til at komme og høre på.

Orienterings- og opstillingsmøde onsdag den 5. september 2018 kl. 19:00

Ved sidste menighedsrådsvalg i 2016 søgte menighedsrådet i Tiset om tilladelse til at indgå i en ordning,

hvor menighedsrådet vælges for en periode på to år. Det betyder, at vi i Tiset sogn skal have valg i 2018. Proceduren fremgår af nedenstående annonce med lovpligtigt indhold:

Menighedsrådet er Tiset kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. 

KOM TIl ORIENTERINGS- OG OPSTILLINGSMØDE DEN 5. SEPTEMBER!

Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

 

 Mød op til orienteringsmøde  onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00 i Tiset Sognehus,

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Der skal vælges 7 personer til menighedsrådet. Valgperioden er på 2 år. 

BlIV KANDIDAT 

I forlængelse af orienteringsmødet holdes der et opstillingsmøde. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de op stillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”). Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidat liste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere. 

VÆlG DIT MENIGHEDSRÅD 

I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på op stillings mødet, du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd. Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet den 13. november 2018. 

OPSTIllINGEN I PRAKSIS 

Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraad.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste kan afleveres enten torsdag den 27. september 2018 i tidsrummet kl. 17:30-19:00 hos Vibeke Schulz, Søvangsvej 19B, 8355 Solbjerg eller tirsdag den 2. oktober 2018 i tidsrumet kl. 17:30-19:00 hos Gunhild Budde, Vestervangsparken 10, 8355 Solbjerg. 

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2018/.

 Med venlig hilsen

valgbestyrelsen fra Tiset menighedsråd

 

Sted: Tiset Sognehus

 

 


Referater fra menighedsrådsmøder

Mødereferater 2018

Mødereferater 2017

Dagsorden til menighedsrådsmøde

Ingen begivenheder fundet.