Kirkens historie

Midt i Tiset Sogn, ca. 13 km syd for Aarhus, ligger Tiset Kirke - højt og frit i landskabet nær Gammel Horsensvej. Den middelalderlige kirkebygning består af et romansk kor og skib fra slutningen af 1100-tallet. Tårn og våbenhus, der er bygget til omkring år 1500, er i gotisk stil.

Kirken, der fra begyndelsen var underlagt det katolske bispesæde i Aarhus, blev ved reformationen i 1536 lagt ind under Kronen. Kongen overdrog i 1687 kirken til godset Constantinsborg, der i 1799 solgte Tiset Kirke til præsten og fire gårdmænd. Senere afhændede disse kirken til sognets beboere. Siden 1961 har Tiset Kirke været en selvejende kirke - med kirke og tilhørende præstegårdsjord administreret af kirkens menighedsråd.

Mens Tiset Kirke tilhørte Kronen, led den stor skade, da svenske soldater under Torstenssonkrigen i 1643-45 ribbede kirken for kostbarheder og blandt andet holdt kvæg på kirkegården. Bedre blev det ikke under følgende ejer, der var mere interesseret i at indkassere sognets kirketiende og Tiset Kirkes øvrige indtægter end i at foretage den nødvendige vedligeholdelse af kirken, som derfor i nogle hundrede år blev forsømt og meget forfalden.

Nytårsnat 1966/67 udbrød der brand i Tiset Kirke. Som kirken fremtræder i dag, er den et smukt resultat af den gennemgribende restaurering, der fulgte i årene frem til 1973.

 

Teksten er skrevet af Hans Møller og stammer fra en brochure udgivet af Tiset Menighedsråd 2003.