Begravelse

I forbindelse med et dødsfald skal man som pårørende tage stillig til mange spørgsmål og ordne mange praktiske ting. Mange henvender sig til en bedemand, som hjælper med alt det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Et dødsfald anmeldes af den nærmeste familie inden to dage til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kordegnen i afdødes bopælssogn. Har man valgt en bedemand er han/hun almindeligvis behjælpelig med dette. Anmeldelsen skal ske digitalt via www.borger.dk. Man kan bemyndige bedemanden til at foretage anmeldelsen.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættes, hvorfra det skal foregå og hvor der skal være gravsted. 

Når en præst medvirker ved begravelsen eller bisættelsen, mødes de pårørende og præsten inden handlingen. Her taler man om hvilke salmer, der skal synges, hvordan det kommer til at forløbe og her vil præsten også gerne høre om afdøde og det liv, som han eller hun har haft.

Såfremt man har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte præsten.