Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Tiset Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt. 
Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne. 
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så kontakt sognepræst Jette R. Christiansen. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor hun fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Hvad skal du gøre?

Barnet fødselsregistreres i bopælssognet ved jordemoderens anmeldelse.

Er moderen ugift modtager hun en vejlledning fra jordemoderen på sygehuset ang. registrering af faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed. Forældrene udfylder anmeldelse om faderskab digitalt via www.borger.dk. Anmeldelsen registreres i bopælsognets postkase for sagsbehandling senest 14 dage efter fødslen. Ved overskridelse indgives en faderskabssag via Statsforvaltningen.

På adr. www.folkekirken.dk kan du søge yderligere oplysninger.

 

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller hvis det skal navngives før dåben, indsendes forældrenes anmeldelse digitalt via www.borger.dk til bopælssognet for sagsbehandling.

Fødsels- og dåbsattesten eller personattesten er dit bevis på, hvad du hedder, og om du er medlem af folkekirken. Sker der ændringer i navn eller medlemsskab udløser det en ny attest.

 

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. 
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.


Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.