Dødsfald og begravelse

I forbindelse med et dødsfald skal man som pårørende tage stillig til mange spørgsmål og ordne mange praktiske ting. Mange henvender sig til en bedemand, som hjælper med alt det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden (afdødes bopælssogn) om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af Folkekirken. 

Anmodning om begravelse og ligbrænding kan ske elektronisk med NemID via www.borger.dk. Man kan bemyndige bedemanden til at foretage anmeldelsen.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættes, hvorfra det skal foregå, og hvor der skal være gravsted. Dette må ikke være i modstrid med afdødes ønsker. 

Når en præst medvirker ved begravelsen eller bisættelsen, mødes de pårørende og præsten inden handlingen. Her taler man om hvilke salmer, der skal synges, hvordan det kommer til at forløbe og her vil præsten også gerne høre om afdøde og det liv, som han eller hun har haft.

Såfremt man har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte præsten.