Fødsel

Barnet fødselsregistreres i bopælssognet ved jordemoderens anmeldelse.

Er moderen ugift modtager hun en vejlledning fra jordemoderen på sygehuset ang. registrering af faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed. Forældrene udfylder anmeldelse om faderskab digitalt via www.borger.dk. Anmeldelsen registreres i bopælsognets postkasse for sagsbehandling senest 14 dage efter fødslen. Ved overskridelse indgives en faderskabssag via Statsforvaltningen.

På adr. www.folkekirken.dk kan du søge yderligere oplysninger.