Indmeldelse

De fleste bliver medlem af Folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i Folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte en af præsterne og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb og indmeldelse i Folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af Folkekirken, men kontakte en af præsterne og bede om at blive optaget som medlem.

Læs mere om indmeldelse og genoptagelse på Folkekirken.dk.

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til kirkekontoret i dit bopælssogn. Ved henvendelsen, skal du oplyse, hvor du er født og døbt.

Du skal være opmærksom på, at kirken og dens præster har pligt til at respektere din beslutning om udmeldelse. Det gælder også den dag, du skal begraves eller bisættes. Vi vil derfor anbefale dig, at du fortæller dine nærmeste, at du ikke vil begraves fra en kirke eller med en præsts medvirken og taler med dem om dine ønsker i forbindelse med din død.

Se mere om udmeldelse under medlemskab på Folkekirken.dk.