Anmeldelsen om navneændring sker via www.borger.dk med NemId. I nogle tilfælde er der behov for dokumentation eller papirblanket. Vurderes det, at der er behov for yderligere dokumentation, vil man blive kontaktet.

Navneændringer koster et gebyr, som kan betales med Dankort via www.borger.dk.