Vielse i Tiset Kirke

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Hvis I vil lave en aftale om vielse, kan I ringe eller skrive til sognepræsten for at aftale en dato og tidspunkt for brylluppet.

Forud for vielsen skal I udfylde en digital ægteskabserklæring på borger.dk.  Når kommunen har prøvet oplysningerne kvitterer de ved at sende jer en prøvesesattest, der afleveres til præsten. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen. Til præsten afleverer I også navne og adresser på to vidner til vielsen. Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen.

Man kan blive viet i Folkekirken, når en af parterne er medlem. Du kan læse mere om vielse eller velsignelse i Folkekirken på Folkekirken.dk.   

Ved en vielse har man mulighed for at foretage "navneændring på bryllupsdagen" gebyrfrit. Det forudsætter, at der er et navnesammenfald. Ordningen gælder indtil 3 måneder efter vielsen. Anmeldelse angives digitalt på www.borger.dk

Om vielse i Folkekirken

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Tiset Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem af folkekirken.